Om oss

Vi levererar mobila och tillfälliga belysnings-, kraftsystem- och verktygslösningar oavsett om du har behovet inomhus eller utomhus. Våra produkter håller mycket hög klass med både arbetsmiljö, säkerhet och låg energiförbrukning i fokus, vilket gör att du länge får glädje av din investering från oss.

Affärsidé

Vi förbättrar arbetsmiljön och säkerheten på tillfälliga arbetsplatser med fokus på belysning, elkraftsystem och verktyg.

Vision

Vi tror på att bra belysning, stabila kraftsystem och rätt verktyg på tillfälliga arbetsplatser gör att det arbete som utförs görs säkrare, effektivare och med bättre kvalitet. Därför arbetar vi ständigt med att höja de generella kraven på tillfälliga arbetsplatser oavsett om arbetet görs inomhus eller utomhus. Vi ställer oss frågan dagligen om varför kraven skall vara lägre på tillfälliga arbetsplatser mot t.ex ett kontor.

Våra kunder

För oss är kunden central och den som utvecklar oss och våra produkter och system framåt. Vi säljer våra produkter genom partners som grossister, rentalföretag och den professionella re- och etail kanalen i samarbete med entreprenadföretag.
Med våra kunder arbetar vi i partnerskap där vår gemensamma affär hela tiden är under utveckling. Vi utbyter kunskap och erfarenheter med varandra där fokus är att allt går att utveckla och göra bättre.

Leverantörer

Med våra leverantörer arbetar vi strategiskt och långsiktigt med framgång som mål. Vi delar visionen om att alla tillfälliga arbetsplatser kan göras säkrare och med bättre kvalitet där resultatet blir bättre arbetsmiljö för den som arbetar med våra produkter och systemlösningar.

Historia

Vi har varit verksamma i entreprenadbranschen länge som medarbetare hos produkttillverkare och företaget startades som investerare och delägare till produkt tillverkande företag. Efter många besök vid olika entreprenadarbetsplatser har vi sett att utvecklingen stått stilla gällande framförallt krav på bättre belysning.
Med ny belysnings- och batteriteknik har vi därför tillsammans med våra partners utvecklat ett komplett sortiment som utvecklar entreprenadbranschen.
Applikationer för de produkter och systemlösningar vi säljer är mycket flexibla vilket gjort att vi levererar till nya marknader som event och sportaktiviteter.

Kvalitet & miljö

Våra produkter är konstruerade för ett hållbarare samhälle. Designade i mycket hög kvalitet håller de länge men när de är i behov av att bli ersatta av nya produkter så är vi anslutna till landets återvinningsstationer. Detta arbete görs tack vare att vi betalar anslutningsavgift via El-Kretsen. Läs mer på www.elkretsen.se

Våra produkter har den senaste tekniken!

Belysning med batteridrift och 230V anslutning!

Vi använder den senaste LED tekniken med möjlighet till olika batterilösningar men produkterna finns även med 230V anslutning. Med energisnåla LED armaturer fokuserar vi på att få så mycket ljus som möjligt projicerat till minsta möjliga energiåtgång.

Hos oss hittar du även installationsverktygsprodukter!

Belysning, kraftsystem men även installationsverktyg hittar du hos oss. Alla produkter är anpassade att fungera i krävande miljöer året runt.